Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest 2040 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Do celów prowadzenia działań marketingowych i przekazywania Ci informacji marketingowych będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer telefonu.

Twoje dane osobowe wykorzystywać będziemy do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, jeżeli wyraziłeś(aś) zgodę na komunikację mailem, i/lub telefonicznie w celu otrzymywania informacji marketingowych. Twoje dane osobowe wykorzystywać będziemy do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług jedynie w relacjach profesjonalnych (B2B).

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 a, b, c, f RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Twoje dane osobowe przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta, dostawców usług analitycznych, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

Twoje dane przechowujemy do celów marketingowych do czasu cofnięcia Twojej zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania Twoich danych, lub przez okres 10 lat od wyrażenia takiej zgody.

W każdym momencie masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania związane z powyższymi prawami możesz kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adresem iod@edward.ai.

Zwiększ swoją skuteczność sprzedaży!

Dołącz do setek czytelników tego bloga! Nie pozwól konkurencji zostawić Cię daleko w tyle!  

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Increase your sales effectiveness!

Join the readers of this blog! Do not let competition leave you far behind!  

FreshMail.pl
 

You want to improve the quality of work with Hubspot CRM?

Provide your details and our consultant will contact you to present what we can help you with.

I agree to recieve commercial information by e-mail or telephone from 2040 Sp. z o.o.

FreshMail.pl